การ Search Folders : Mail flagged for follow up


การ Search Folders : Mail flagged for follow up

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Mail flagged for follow up

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ เลือกรายการ “Mail flagged for follow up” จากนั้น กด “OK”


การ Search Folders : Mail flagged for follow up

3. จะเห็นว่ามีเมนู For Followe Up เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งตัวเลขที่บอกจำนวนของอีเมลที่ติดธงแดงไว้เพื่อติดตามผล และอีเมลทั้งหมดจะปรากฏที่ช่องอีเมล