การ Search Folders : Mail from and to specific people


การ Search Folders : Mail from and to specific people

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Mail from and to specific people

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ เลือกรายการ “mail from and to specific people” จากนั้น กด “Choose..”


การ Search Folders : Mail from and to specific people

3. หน้าต่าง Select Names: Contacts ปรากฏ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ ดับเบิ้ลคลิกเลือกชื่อนั้น แล้วรายชื่อที่เลือกจะไปอยู่ที่ช่อ From or Sent to -> รูปตัวอย่างเลือก “tipyada@mailmaster.co.th”

จากนั้นให้กด “Ok”


การ Search Folders : Mail from and to specific people

4. จะกลับมาที่หน้า New Search Folder รายชื่อที่ถูกเลือกจะมาอยู่ที่ช่อง Customize Search Folder จากนั้นให้กด “OK”


การ Search Folders : Mail from and to specific people

5. จะเห็นว่ามีรายชื่ออีเมลตัวอย่างที่เลือกไว้คือ tipyada@mailmaster.co.th ปรากฏ เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ เมื่อกดเลือกจะมีอีเมลที่เกี่ยวข้องกับอีเมล tipyada ทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล