เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงมุมมองของปฏิทิน


เปลี่ยนช่วงเวลาที่แสดงมุมมองของปฏิทิน

หน้าปฏิทิน ที่แถบเครื่องมือ Home จะเห็นว่ามีตัวเลือกสำหรับมุมมองของปฏิทิน

- Day มุมมองสำหรับวันที่เลือก

- Week มุมมองแบบ 1 สัปดาห์

- Month มุมมองแบบ 1 เดือน

รูปตัวอย่าง เลือก “Month”