การ Search Folders : Old mail


การ Search Folders : Old mail

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Old mail

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Old mail” หากต้องการเห็นอีเมลที่เก่ากว่าให้กดเปลี่ยนแปลงที่ Choose..(ที่หมายเลข2) หน้าต่าง Old mail (หมายเลข 3) จะปรากฏ  เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ (ในตัวอย่างเลือก Older Than One Week) จากนั้น ให้กด “OK” กลับมาที่หน้าต่าง New Search Folder  ให้กด “OK” (ที่หมายเลข 5)


การ Search Folders : Old mail

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Older Than One Week เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “Older Than One Week” อีเมลที่เก่ากว่า 1 สัปดาห์ จะปรากฏที่ช่องอีเมลทั้งหมด