การ Search Folders : Mail with attachment


การ Search Folders : Mail with attachment

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Mail with attachment

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Mail with attachment” จากนั้น ให้กด “OK”


การ Search Folders : Mail with attachment

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ With Attachment เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “With Attachment” อีเมลทั้งหมดที่มีไฟล์แนบจะปรากฏที่ช่องอีเมล