แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2010


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2010

เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 จะปรากฏตามรูปด้านบน


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2010

1. เมนู หน้าแรก จะประกอบไปด้วยการ สร้างอีเมลใหม่, การส่งเมลในรูปแบบต่างๆ, การบล็อกอีเมลขยะ, การจัดการนัดหมายลงปฏิทิน, คำสั่งด่วนในการจัดการอีเมล, การค้นหาอีเมล/รายชื่อผู้ติดต่อ, การระบุสัญลักษณ์สำคัญในอีเมล และการลบอีเมล/เคลียร์อีเมลขยะ เป็นต้น


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2010

2. เมื่อกดที่ แฟ้ม จะปรากฏตามรูปดังกล่าวด้านบน จะเห็นว่ามีเมนูต่างๆให้เลือกเพิ่มเติม ดังนี้

  • ข้อมูล จะประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน, การตั้งค่าบัญชี, เครื่องมือในการล้างข้อมูลต่างๆในอีเมล และการตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆในอีเมล
  • เปิด จะประกอบไปด้วยคำสั่งสำหรับการเปิดแฟ้มข้อมูลต่างๆ
  • พิมพ์  คำสั่งสำหรับการปริ้นอีเมลหรือข้อมูลที่ต้องการ
  • วิธีใช้  คำสั่งสำหรับขอความช่วยเหลือในการใช้งานโปรแกรม Support
  • ตัวเลือก คำสั่งสำกรับการตั้งค่าเพิ่มเติม
  • จบการทำงาน ออกจากโปรแกรม

แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2010

3. เมนู ส่ง / รับ เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการส่งอีเมลที่เขียนเสร็จแล้ว และการเชื่อมต่อกับอีเมลที่รับเข้ามาใหม่


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2010

4. เมนู โฟลเดอร์ เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการต่างๆสำหรับโฟลเดอร์ที่เก็บอีเมล


แนะนำแถบเครื่องมือ Outlook 2010

5. เมนู มุมมอง เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนมุมมองในหน้าต่างอีเมล