การตกแต่งอีเมล


การตกแต่งอีเมล

1. กดที่ปุ่ม “สร้างอีเมล”


การตกแต่งอีเมล

2. จะมีหน้าต่าง ข้อความ ปรากฏขึ้นมา หากต้องการใส่สีพื้นหลังของอีเมล ให้กดที่แถบเครื่องมือ "ตัวเลือก" และเลือกที่ “สีของหน้า” กดเลือกสีตามที่ต้องการ ตามรูปตัวอย่าง


การตกแต่งอีเมล

3. จัดรูปแบบข้อความ ด้วยคำสั่งต่างๆบนแถบเครื่องมือที่ปรากฏตามรูปตัวอย่าง


การตกแต่งอีเมล

4. การแทรกออบเจ็คอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแบบอักษร, เปลี่ยนสีตัวอักษร, ขนาด, ความหนา, สีของตัวอักษร สามารถเลือกแก้ไขได้ที่แถบเมนูด้านบนที่ปรากฏตามรูปตัวอย่าง