ธงแดง (Flag)


ธงแดง (Flag)

เลือกรายการอีเมลใน กล่องจดหมาย ที่รายการอีเมลทางด้านขวามือ เมื่อนำเม้าส์ไปชี้ที่รายการอีเมลนั้นจะเห็นว่า มีสัญลักษณ์รูปธงปรากฏอยู่


ธงแดง (Flag)

เลือกกดรูปธงที่อีเมลที่ต้องการระบุว่ามีความสำคัญ เช่น ด่วน, ด่วนมาก, สำคัญมาก, ยังอ่านไม่จบ หรือรอการตอบกลับ เป็นต้น


ธงแดง (Flag)

และถ้าหากต้องการเอาสัญลักษณ์รูปธงออก ให้กดคลิกขวาที่รูปธง จะมีตัวเลือก ให้เลือก “ล้างค่าสถานะ” สีแดงที่ติดอยู่ที่ธงก็จะหายไป