ส่งอีเมลแบบ Reply


ส่งอีเมลแบบ Reply

1. เลือกอีเมลที่ต้องการจะตอบกลับ จากนั้นกดที่ปุ่ม "ตอบกลับ"


ส่งอีเมลแบบ Reply

2. หลังจากที่กด ปุ่ม ตอบกลับ แล้วจะเห็นว่าในช่อง เรื่อง: ก็จะมีคำว่า RE…ปรากฏที่หน้าชื่อเรื่องเก่าที่ส่งมาด้วย พิมพ์ข้อความที่ต้องการตอบกลับ และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อส่งอีเมลตอบกลับ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน