ส่งอีเมลแบบ Reply to All


ส่งอีเมลแบบ Reply to All

1. เลือกอีเมลที่จะตอบกลับ จากนั้นกดที่ปุ่ม "ตอบกลับทั้งหมด"


ส่งอีเมลแบบ Reply to All

2. หลังจากที่กด ปุ่ม ตอบกลับทั้งหมด แล้วจะเห็นว่าในช่อง เรื่อง: ก็จะมีคำว่า RE…ปรากฏที่หน้าชื่อเรื่องเก่าที่ส่งมาด้วย การตอบกลับไปนี้จะเป็นการส่งอีเมลกลับไปหาทุกคนที่มีรายชื่ออีเมลอยู่ในช่อง ถึง… และในช่อง สำเนาถึง… โดยมีเนื้อความเดิม และเนื้อความใหม่ที่เราเพิ่มลงไป เมื่อพิมพ์เนื้อความใหม่ เพื่อส่งอีเมลตอบกลับพิมพ์ข้อความที่ต้องการตอบกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม “ส่ง” เพื่อส่งอีเมลตอบกลับ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน