การลบอีเมล


การลบอีเมล

กดเลือกอีเมลที่ต้องการจะลบ จากนั้นกดที่เมนู “ลบ” จดหมายที่ถูกลบจะไปอยู่ที่ Trash 


การลบอีเมล

หรือจะลบด้วยวิธี กดเลือกอีเมลแล้วคลิกขวาจะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมาตามรูปตัวอย่าง กดเลือก "ลบ" เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน