การจัดเรียงอีเมล


การจัดเรียงอีเมล

กดที่ปุ่ม “มุมมอง” สามารถเลือกการจัดเรียงได้ตามเมนูที่กำหนดไว้

  • วันที่ จัดเรียงตามวันที่
  • จาก จัดเรียงตามอีเมลที่ส่งเข้ามาหาเรา
  •  ถึง    จัดเรียงตามชื่ออีเมลที่เราส่งอีเมลออกไปหา
  • ขนาด   จัดเรียงตามขนาดของอีเมล
  • เรื่อง จัดเรียงตามชื่อของหัวเรื่องอีเมลที่ส่งมา
  • ชนิด จัดเรียงตามประเภทของอีเมล
  • สิ่งที่แนบมา จัดเรียงตามอีเมลที่มีไฟล์อื่นๆแนบมาในอีเมล
  • บัญชี จัดเรียงตามบัญชี
  • ความสำคัญ การจัดเรียงอีเมล จัดเรียงตามอีเมลที่ตั้งสัญลักษณ์สำคัญเอาไว้