วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

1. คลิกที่เมนู แฟ้ม” ไปที่เมนู ข้อมูล”(ที่เลข 1) ต่อมาเลือกเมนู เครื่องมือล้าง” (ที่เลข 2) จากนั้นกดเลือก เก็บถาวร” (ที่เลข 3)


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

2. จะมีหน้าต่าง เก็บถาวร ปรากฏขึ้นมา

- ให้เลือกที่ เก็บถาวรโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด”   

- เลือกโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บถาวร หรือเลือกทั้งหมดกดที่ กล่องจดหมายเข้า” 

- ตั้งค่าเวลาของอีเมลเก่าที่ต้องการจากเก็บ โดยระบุ เก็บถาวรรายการที่เก่ากว่า:  วัน/เดือน/ปี ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ คือ อีเมลที่มีก่อนวันที่ 28/12/2559 จะถูกเก็บลงโฟลเดอร์เก็บถาวร

- เลือกที่เก็บไฟล์ โดยระบุโฟลเดอร์ปลายทาง กดที่ เรียกดู..”


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

3. ตั้งชื่อไฟล์ตามที่ต้องการหรือชื่อที่ระบบจะตั้งให้อัตโนมัติ คือ archive ตามรูปตัวอย่าง เมื่อตั้งชื่อตามต้องการแล้วให้คลิก ตกลง”


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

4. คลิกปุ่ม “ตกลง” เพื่อบันทึกข้อมูลและออกจากหน้าต่าง เก็บถาวร


วิธีสำรองข้อมูลหรือย้ายข้อมูลด้วย Archive

5. เมื่อกลับไปที่หน้าจอหลักของโปรแกรม Microsoft Outlook จะเห็นรายการ การเก็บถาวร กำลังดำเนินการอยู่ที่ Status bar ด้านล่าง (ตามรูปตัวอย่าง)  และที่หน้าจอหลักแถบรายการด้านซ้ายมือจะมี โฟลเดอร์เก็บถาวร แสดงอยู่ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน