การ Import file


การ Import file

1. คลิกที่เมนู แฟ้ม” (ที่เลข 1) เลือกหัวข้อ “เปิด” (ที่เลข 2) ตามด้วยคลิก “นำเข้า” (ที่เลข 3)


การ Import file

2. จะปรากฏหน้า นำเข้าแฟ้ม เลือกหัวข้อ “การนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น” เพื่อนำไฟล์ที่ Backup ไว้เข้าโปรแกรม Outlook จากนั้นกด “ถัดไป


การ Import file

3. จากนั้นให้กด “Outlook Data File (.pst)” จากนั้นกด ถัดไป”


การ Import file

4. ที่หน้า นำเข้าแฟ้มข้อมูล Outlook ให้กด เรียกดู” จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ได้ Backup เอาไว้ แล้วกด เปิด” 


การ Import file

5. จะมีหน้าต่างสำหรับให้ใส่รหัสผ่านก่อนจะ Import  ข้อมูลเข้ามาในโปรแกรม Outlook ให้ใส่รหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ในตอนที่ Backup จากนั้น กด ตกลง”


การ Import file

6. จากนั้น ให้เลือก ที่เก็บข้อมูลที่จะ Import เข้ามา

รูปตัวอย่างเลือกให้เก็บที่ แฟ้มข้อมูล Outlook” และ “นำเข้ารายการไปที่โฟลเดอร์เดียวกันใน” จากนั้น กด เสร็จสิ้น”