การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server


การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server

1.กดที่ แฟ้ม”เลือกเมนู ตัวเลือก”


การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server

2. กดที่เมนู ขั้นสูง” จากนั้นเลือกที่ ส่ง/รับ”


การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server

3. ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่าสำหรับกลุ่ม “บัญชีทั้งหมด”

- ให้รวมกลุ่มนี้ใน ส่ง/รับ (F9)  (กด F9 เพื่อสั่งให้ outlook sync อีเมล)

- กำหนดการให้ ส่ง/รับ โดยอัตโนมัติทุกๆ.....นาที    (sync อีเมลอัตโนมัติ ทุกๆ 10 นาที)

หมายเหตุ ** ผู้ใช้ไม่ควรปรับให้ต่ำกว่า 5 นาที เพราะอาจจะมีผลทำให้โปรแกรมทำงานหนักเกินไป

- ให้ ส่ง/รับ โดยอัตดนมัติเมื่อสั่งจบการทำงาน (เมื่อมีอีเมลเข้ามาใหม่จะทำการซิงค์อีเมลอัตโนมัติ)

เลือกตามภาพด้านบน (หรือตามต้องการ) แล้วกด ปิด” เสร็จสิ้นขั้นตอน