การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีสถานะเป็นตามงาน


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีสถานะเป็นตามงาน

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีสถานะเป็นตามงาน

2. จะมีหน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ปรากฏ เลือกรายการ จดหมายที่มีสถานะเป็นตามงาน” จากนั้น กด ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่มีสถานะเป็นตามงาน

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ ยังไม่ได้อ่านหรือเพื่อตามงาน เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งตัวเลขที่บอกจำนวนของอีเมลที่ติดธงแดงไว้เพื่อติดตามผล และอีเมลทั้งหมดที่ยังไม่ได้อ่าน ปรากฏที่ช่องอีเมล