การ Search Folders : Mail with attachment


การ Search Folders : Mail with attachment

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Mail with attachment

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Mail with specific word” จากนั้น ให้กด “Choose”


การ Search Folders : Mail with attachment

3. ให้ใส่คำที่ต้องการระบุในช่อง “Seach Text” จากนั้นกด “Add”

รูปตัวอย่าง จะระบุคำว่า ประชุม”


การ Search Folders : Mail with attachment

4. จากนั้นให้กด “OK” 


การ Search Folders : Mail with attachment

5. คำที่ระบุจะมาปรากฏที่ช่อง Show Messages that contain these words : จากนั้นให้กด “OK”


การ Search Folders : Mail with attachment

6. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Containing ประชุม  เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “Containing ประชุม  

อีเมลทั้งหมดที่มีคำว่า ประชุม  จะปรากฏที่ช่องอีเมล