การเปลี่ยนภาษา


การเปลี่ยนภาษา
1. คลิกที่รูปเฟืองที่ด้านบนขวาเลือก "การตั้งค่า"


การเปลี่ยนภาษา
2. ไปที่แถบเมนู "ทั่วไป" เลือกเปลี่ยนภาษาได้ตามรูปดังกล่าวด้านบน จากนั้นเลื่อนลงด้านล่างสุด กด"บันทึกการเปลี่ยนแปลง" เสร็จสิ้นขั้นตอน


 

ขั้นตอนการทำ การเปลี่ยนภาษา ในรูปแบบวิดีโอ