เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน


เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน

1. ที่หน้าปฏิทิน กดคลิกขวา จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา ให้เลือก สี” จากนั้นจะมีสีต่างๆให้เลือก

(รูปตัวอย่าง เลือก “สีชมพู”)


เปลี่ยนสีพื้นหลังบนปฏิทิน

2. หลังจากกดเลือกแล้ว จากสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีชมพูทันที

หมายเหตุ   สีที่ถูกเลือกจะถูกนำไปใช้กับ มุมมองของสัปดาห์และวันหยุดต่างๆ ส่วนเดือนจะใช้สีพื้นหลังของระบบซึ่งได้แก่สีเทาหรือสีขาว