การนัดหมายแบบส่วนตัวบนปฏิทิน


การนัดหมายแบบส่วนตัวบนปฏิทิน

ไปที่รายการนัดหมายที่ต้องการตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวไม่ให้ผู้ที่ใช้ปฏิทินร่วมกันมองเห็น กดที่ ส่วนตัว” จากนั้นกด  “บันทึกแล้วปิด” เสร็จสิ้นขั้นตอน