ตั้งค่าหรือล้างการเตือนของปฏิทิน


ตั้งค่าหรือล้างการเตือนของปฏิทิน

1. กดที่ แฟ้ม” จากนั้นกด ตัวเลือก”


ตั้งค่าหรือล้างการเตือนของปฏิทิน

2. เลือกเมนู ปฏิทิน” เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนสำหรับการนัดหมายใหม่โดยอัตโนมัติ

เลือกติ๊กถูกที่ ตัวเตือนเริ่มต้น” ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนปรากฏ จากนั้นกด ตกลง”