การจัดการประชุมส่วนบุคคล


การจัดการประชุมส่วนบุคคล

1. กดที่เมนู สร้างรายการ” จากนั้นเลือกเมนูย่อย การประชุม”


การจัดการประชุมส่วนบุคคล

2. หน้า การประชุม จะปรากฏ

ช่อง ถึง: ให้ใส่อีเมลของผู้ที่ต้องการนัดให้เข้าร่วมประชุม (หากต้องการค้นหารายชื่อให้ดูที่ข้อ 3)

ช่อง เรื่อง: หัวข้อการประชุม

ช่อง สถานที่: สถานที่ประชุม

ช่อง เวลาเริ่มต้น: วัน เวลา ที่เริ่มประชุม

ช่อง เวลาสิ้นสุด: วัน เวลา สิ้นสุดการประชุม


การจัดการประชุมส่วนบุคคล

3. กดที่ ถึง” จะมีหน้าต่าง เลือกผู้เข้าร่วมประชุมและทรัพยากร: ที่ติดต่อ สามารถค้นหารายชื่อที่ต้องการที่ช่อง ค้นหา

ให้ใส่ชื่อที่ต้องการเชิญให้เข้าร่วมประชุม

หากได้ชื่อที่ต้องการแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ แล้วชื่อจะปรากฏที่ช่อง ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม จากนั้นกด ตกลง”

หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด ส่ง” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน