การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ส่งไปยังกลุ่มสาธารณะ


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ส่งไปยังกลุ่มสาธารณะ

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ส่งไปยังกลุ่มสาธารณะ

2. จะมีหน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ปรากฏ เลือกรายการ จดหมายที่ส่งไปยังกลุ่มสาธารณะ” จากนั้น กด เลือก..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ส่งไปยังกลุ่มสาธารณะ

3. หน้าต่าง เลือกชื่อ: ที่ติดต่อ จะ ปรากฏ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ ดับเบิ้ลคลิกเลือกชื่อนั้น แล้วรายชื่อที่เลือกจะไปอยู่ที่ช่อง จากหรือส่งถึง -> รูปตัวอย่างเลือก “tipyada1301@gmail.com”  จากนั้นให้กด ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ส่งไปยังกลุ่มสาธารณะ

4. จะกลับมาที่หน้า การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา รายชื่อที่ถูกเลือกจะมาอยู่ที่ช่อง แสดงจดหมายที่ส่งไปยังและได้รับจาก: จากนั้นให้กด ตกลง”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายที่ส่งไปยังกลุ่มสาธารณะ

5. จะเห็นว่ามีรายชื่ออีเมลตัวอย่างที่เลือกไว้คือ tipyada1301@gmail.com ปรากฏ เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ  เมื่อกดเลือกจะมีอีเมลที่ส่งถึง tipyada ทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล