การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายขนาดใหญ่


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายขนาดใหญ่

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู โฟลเดอร์การค้นหา ให้คลิกขวาที่ โฟลเดอร์การค้นหา” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก สร้างโฟลเดอร์การค้นหา..”


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายขนาดใหญ่

2. จะมีหน้าต่าง การสร้างโฟลเดอร์การค้นหา ปรากฏ ให้เลือกรายการ จดหมายขนาดใหญ่”  หากต้องการเพิ่มหรือลดขนาดไฟล์ของอีเมลที่ต้องการค้นหา ให้กด เลือก..” ที่หมายเลข 2 จากนั้นหน้าต่าง ขนาดจดหมาย จะปรากฏ ให้แก้ไขตัวเลขที่ต้องการ (ที่หมายเลข 3) จากนั้นกด ตกลง” (ที่หมายเลข 4) จากนั้นกดตกลง” (ที่หมายเลข 5)


การ Search ที่โฟลเดอร์การค้นหา : จดหมายขนาดใหญ่

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ ใหญ่กว่า 100 KB เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ ใหญ่กว่า 100 KB”  อีเมลที่ขนาดใหญ่กว่า 100 KB ทั้งหมดจะปรากฏที่ช่องอีเมล