การบันทึกอีเมลฉบับร่าง (Drafts)


การบันทึกอีเมลฉบับร่าง (Drafts)

1. หากต้องการที่จะบันทึกอีเมลเพื่อเก็บไว้สำหรับเขียนเพิ่มเติมหรือส่งในภายหลัง ให้กดที่ “Save” 


การบันทึกอีเมลฉบับร่าง (Drafts)

2.จากนั้นอีเมลที่บันทึกเอาไว้จะอยู่ที่โฟลเดอร์ Drafts หากต้องการเข้าไปเขียนอีเมลให้เสร็จ ให้กดดับเบิ้ลคลิกที่อีเมลแล้วหน้าต่างการเขียนจดหมายจะปรากฏอีกครั้ง ตามรูปตัวอย่าง หากแก้ไข้เรียบร้อยแล้วให้กด “ส่ง” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน