การค้นหา Log อีเมล


การค้นหา Log อีเมล

1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือก เมนู "รายงาน" (ตามรูปตัวอย่าง)


การค้นหา Log อีเมล

2. จะปรากฏหน้า ไฮไลต์ ให้กดเลือกที่ เมนู "การค้นหาบันทึกอีเมล"


การค้นหา Log อีเมล

3. หากต้องการค้นหาเฉพาะ อีเมล ผู้ส่ง หรือ ผู้รับ ให้กรอกอีเมลที่ต้องการ ลงที่ช่อง "ผู้ส่ง หรือ ผู้รับ" ตามที่ต้องการ  

หรือถ้าหากไม่ต้องการระบุอีเมล สามารถกดที่ช่อง "ค้นหา" ได้เลย


การค้นหา Log อีเมล

4. บันทึกอีเมล หรือ Log list ทั้งหมดก็จะปรากฏ เสร็จสิ้นขั้นตอน