การกู้คืนรหัสผ่าน


การกู้คืนรหัสผ่าน

1. หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Login ได้ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อ Admin ผู้ดูแลอีเมลของบริษัท


 

ขั้นตอนการทำ การกู้คืนรหัสผ่าน ในรูปแบบวิดีโอ