การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer


การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer1.เข้าที่ลิงค์ https://www.teamviewer.com/th/download/windows/ แล้วกด Download

การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer

2.จากนั้นเปิดโปรแกรม Teamviewer_Setup_th

การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer

3.กดเลือก Basic Installation จากนั้นเลือก Personal / Non-commer cial use จากนั้น Accept – Finish

การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer4.รอการติดตั้ง จากนั้นกด Close

การติดตั้งโปรแกรม Teamviewer

5.เสร็จสิ้น