การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook


การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

1. กดที่ เมนู "File"

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

2. กดที่ "Add Account"

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

3. จากนั้นจะปรากฏหน้า Add Account ให้กดที่ช่อง “Manual setup or additional server types” จากนั้นกด “Next”

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

4. จากนั้นให้เลือก “POP of IMAP” แล้วกด “Next”

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

5. จะปรากฏหน้าต่าง POP and IMAP Account Settings ให้ กรอกข้อมูลที่ช่องว่างทุกช่อง  ในตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อ “Support”

            Your Name : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

            Email Address : ใส่ชื่ออีเมลของคุณ

            Account Type : IMAP

            Incoming mail server : "imap.googlemail.com"

            Outgoing mail server : "smtp.googlemail.com"

            User Name : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

            Password : ใส่รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน

    หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดที่ “More Settings..”

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

6. จะมีหน้าต่าง Internet Email Setting ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเมนู “Outgoing Server” ให้กดที่ “My outgoing server” ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นกดที่เมนู “Advanced"

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

7. เมื่อกดที่เมนู Advanced แล้วให้ใส่ค่า Port

           Incoming server :  993  SSL/TLS

           Outgoing server  : 587  STARTTLS

เมื่อใส่ค่าตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้กด “OK”

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

8. จะกลับมาที่หน้า POP and IMAP Account Settings ให้กด “Next”  

จากนั้น  จะมีหน้า Test Account Settings ปรากฏขึ้นมาเป็นการรีเช็ครหัสผ่านให้อีกครั้งว่ากรอกรหัสอีเมลถูกหรือผิด หากผิดจะขึ้นสัญลักษณ์ แต่ถ้าหากกรอกรหัสอีเมลถูกจะเป็นดังรูปตัวอย่าง ให้กด “Close”

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน Ms.Outlook

10. จากนั้นให้กด “Finish”  เสร็จสิ้นการติดตั้ง