คู่มือ g suite sync for microsoft outlook


คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

1. เข้าไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gappssync 

จากนั้น กดที่ "Download G Suite Sync"

คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

2. จะปรากฏหน้า Thanks for trying G Suite Sync! จากนั้นให้กด "เปิดไฟล์" ที่ดาวน์โหลดมา 

คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

3. จากนั้นจะปรากฏ หน้าต่างเพื่อให้ ลงชื่อเข้าใช้งาน G Suite Sync

ให้กรอก "ที่อยู่อีเมล" จากนั้น กด "ดำเนินการต่อ"

คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

4. จากนั้น ให้กรอก อีเมลของคุณอีกครั้ง   แล้วกด "ถัดไป"

คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

5. ถัดมาให้ใส่ "รหัสผ่าน" อีเมลของคุณ 

เสร็จแล้ว กด "ถัดไป"

คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

6. จากนั้นจะเป็นการกดเพื่ออนุญาตให้ G Suite Sync for Microsoft Outlook เชื่อมต่อกับบัญชีต่างๆ (ตามรูป) 

ให้กด "อนุญาต"

คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

7. ต่อมาจะปรากฏหน้า ตั้งค่า G Suite Sync สำหรับ Microsoft Outlook 

ให้ติ๊กถูกที่ช่อง "นำเข้าข้อมูลจากโปรไฟล์ที่มีอยู่"  

จากนั้น กด "สร้างโปรไฟล์"

คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

8. ต่อมาให้กด "เริ่ม Microsoft Outlook"

คู่มือ g suite sync for microsoft outlook

9. จะปรากฏหน้าต่าง สถานะการซิงค์  หากการซิงค์เสร็จสิ้นแล้ว ให้กด "ปิด"