การเปลี่ยนธีม


 

การเปลี่ยนธีม
1. คลิกที่รูปเฟืองที่ด้านบนขวา เลือก "การตั้งค่า"การเปลี่ยนธีม

2. เลือกธีมที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด "บันทึก"

ขั้นตอนการทำ การเปลี่ยนธีม ในรูปแบบวิดีโอ