ส่งอีเมลไม่ได้เพราะระบบส่งมีปัญหา


ส่งอีเมลไม่ได้เพราะระบบส่งมีปัญหา

กดส่งอีเมลแล้วมี Error แจ้ง An error occurred inside the server which prevented it from fulfilling the request.

หมายถึงตัวส่งออกระบบอีเมลอาจจะมีปัญหา

วิธีแก้ไขคือ แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข