ไม่ได้รับอีเมลหรืออีเมลส่งไม่เข้า


ไม่ได้รับอีเมลหรืออีเมลส่งไม่เข้า

ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล ส่วนใหญ่จะมีอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ ตอบกลับไปที่ผู้ส่ง ถ้าหากไม่มีเบื้องต้นให้ตรวจสอบจาก Log ที่ทาง admin เป็นคนดูแล ว่ามีอีเมลเข้าไปที่ระบบหรือไม่

หากพบว่ามีอีเมลโชว์ใน Log แต่อีเมลไม่เข้า Inbox รบกวนแจ้งกับทาง Support ของ Mail master เพื่อทำการตรวจสอบระบบ

และหากไม่พบทั้งใน Log และ inbox สาเหตุที่อีเมลไม่เข้านั้นอาจจะเกิดจาก

1 ระบบ Internet มีปัญหา

2 email อาจถูกกรองไว้ใน Spam quarantine

3 ระบบมอง email ที่ส่งเข้ามาว่าเป็น Spam เนื่องจากมีการตั้งค่าไม่ถูกต้อง

4 ระบบส่งออกของทางผู้ส่งมีปัญหา

5 Server อาจมีการขัดข้องชั่วขณะ

6 Email เต็ม

หากพบปัญหาดังกล่าว สามารถ ดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นจาก “ปัญหาที่พบบ่อย” หรือ แจ้งกับทาง Support ของ Mail master เพื่อทำการตรวจสอบ