อีเมลดีเลย์


อีเมลดีเลย์

ในกรณีที่อีเมลส่งออกไปแล้วช้า ส่วนใหญ่สาเหตุมักจะเกิดจากทาง Server ปลายทางมีปัญหา หรือ Traffic ในการรับ Email ของระบบผู้รับเต็ม จึงติดคิวในการรับอีเมล

หากพบว่าอีเมลดีเดย์นานเกินไป สามารถแจ้งกับทาง Support ของ Mail master เพื่อทำการตรวจสอบ