ใช้งานหน้า webmail ไม่ได้เพราะ Internet มีปัญหา


ใช้งานหน้า webmail ไม่ได้เพราะ Internet มีปัญหา

หากกำลังใช้งานอยู่แล้วมี Error แจ้งทางด้านล่างว่า Server Unreachable

หมายถึง Internet ที่ใช้งานอยู่อาจมีปัญหา

วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบระบบ Internet ว่าสามารถใช้งานได้ตามปรกติหรือไม่ หาก Internet ใช้งานได้ตามปรกติแต่ยังมี Error แบบเดิมอยู่ รบกวนแจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบในขั้นต่อไป