ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้หลังจากลบผู้ใช้งานออก


ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้หลังจากลบผู้ใช้งานออก

หากมีการลบผู้ใช้งานออกจากระบบแล้ว แต่ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ได้เนื่องจากจำนวนใบอนุญาตเต็ม

วิธีแก้ไขคือ ให้ตรวจสอบว่ายังมีผู้ใช้งานอยู่ในผู้ที่ถูกระงับหรือไม่ ถ้ามีให้ลบออก หากทำการลบแล้วยังคงเพิ่มไม่ได้อาจจะต้องรอให้ทาง G-suite update ก่อนซึ่งใช้เวลาประมาณ 24-48 ชม หากรอแล้วยังคงเพิ่มไม่ได้ ให้แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อประสานตรวจสอบกับทาง G-suite อีกครั้ง