ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้


ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้

หากไม่สามารถ Login เข้าหน้า Gmail ได้ อาจเกิดจากการกรอก Password ผิด

วิธีแก้ไขคือ ตรวจสอบ Password ว่าถูกต้องหรือไม่ ในกรณีที่จำ Password ไม่ได้ ให้แจ้งกับทาง Admin เพื่อทำการ Reset Password หรือแจ้งกับทาง Support ของ Mail Master เพื่อทำการ Reset Password ( Password ที่จะส่งให้จะส่งทาง Email ของ Admin ที่เคยได้แจ้งกับทาง Mail Master เท่านั้น )