ส่งอีเมลแล้วไม่ถึงผู้รับ


ส่งอีเมลแล้วไม่ถึงผู้รับ

หมายถึงชื่ออีเมลที่ส่งอาจสะกดผิด หรือ อีเมลทางฝั่งผู้รับมีปัญหา หรือ ที่อยู่ของผู้รับอาจไม่มีหรือใช้ไม่ได้แล้ว

วิธีแก้ไขคือ ให้ตรวจสอบการสะกดผิดหรือการเว้นวรรคที่ไม่จำเป็นแล้วลองอีกครั้ง หากทุกอย่างถูกต้องแล้วยังไม่สามารถส่งออกได้ให้แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อประสานตรวจสอบกับทาง G-suite อีกครั้ง