ประเภทของ File ที่ไม่สามารถส่งได้


ประเภทของ File ที่ไม่สามารถส่งได้

เพื่อปกป้องคุณจากไวรัสและซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายที่เป็นไปได้ Gmail จึงไม่อนุญาตให้แนบไฟล์บางประเภท ดังนี้

.ADE, .ADP, .BAT, .CHM, .CMD, .COM, .CPL, .EXE, .HTA, .INS, .ISP, .JAR, .JS, .JSE, .LIB, .LNK, .MDE, .MSC, .MSI, .MSP, .MST, .NSH .PIF, .SCR, .SCT, .SHB, .SYS, .VB, .VBE, .VBS, .VXD, .WSC, .WSF, .WSH

หากต้องการส่งไฟล์ที่มีนามสกุลดังกล่าว สามารถทำได้โดยการ Upload File ไปยัง Google Drive แล้วจึงส่งไฟล์แนบ Google Drive วิธีทำดังนี้

  • เปิด Gmail
  • คลิกเขียน
  • คลิก รูปภาพของ Google Drive
  • เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ
  • เลือกวิธีที่ต้องการส่งไฟล์ที่ด้านล่างของหน้าเว็บดังนี้

ลิงก์ไดรฟ์: ใช้สำหรับไฟล์ที่จัดเก็บในไดรฟ์ ซึ่งรวมถึงไฟล์ที่สร้างด้วย Google doc, sheet, slide หรือ form

ไฟล์แนบ: ใช้สำหรับส่งไฟล์ที่ไม่ได้สร้างด้วย Google doc, sheet, slide หรือ form

  • คลิกแทรก