ส่งอีเมลไม่ได้และมีข้อความตอบกลับว่า “คุณส่งอีเมลถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้แล้ว


ส่งอีเมลไม่ได้และมีข้อความตอบกลับว่า “คุณส่งอีเมลถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้แล้ว"

หากส่งอีเมลถึงผู้รับเกิน 500 คนในอีเมลเดียว หรือส่งอีเมลเกิน 2000 ฉบับใน 1 วัน จะได้รับข้อความตอบกลับว่า "คุณส่งอีเมลถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้แล้ว"

จะสามารถส่งอีเมลอีกครั้งได้ภายใน 1-24 ชั่วโมง

สามารถดูขีดจำกัดการส่งอีเมลได้ที่ https://support.google.com/a/answer/166852