eScan Total Security


eScan Total Security


01. กดที่ show hidden icon จะเห็นว่า มี icon โปรแกรม eScan Total Security

eScan Total Security

02.แล้วคลิกขวาที่ icon โปรแกรม eScan Total Security แล้วคลิกที่คำสั่ง Open eScan Protection Center 

eScan Total Security

03.จะหน้าต่างของโปรแกรม  eScan Total Security ให้คลิกที่ mail anti-virus

eScan Total Security

04.หลังจากนั้นให้คลิกที่คำสั่ง stop เพื่อปิด ที่หัวข้อ Configuration แล้วคลิกที่ปุ่ม back 

 eScan Total Security

 05.จะกลับมาหน้าเมนูหลักโปรแกรม eScan Total Security จากนั้นคลิกที่ anti - spam 

eScan Total Security

06.  หลังจากนั้นให้คลิกที่คำสั่ง stop เพื่อปิด ที่หัวข้อ Configuration แล้วคลิกที่ปุ่ม back  

eScan Total Security

07. เมื่อทำการปิดแล้ว mail anti – virus และ anti – spam จะขึ้นเป็นสีแดง

eScan Total Security