Kaspersky Total Security


Kaspersky Total Security

01. กดที่ show hidden icon จะเห็นว่า มี icon โปรแกรม   Kaspersky Total Security

Kaspersky Total Security

02.แล้วคลิกขวาที่ icon โปรแกรม Kaspersky Total Security แล้วคลิกที่คำสั่ง Kaspersky internet Security 

Kaspersky Total Security

03.จะมีหน้าต่างขึ้นมาของโปรแกรม Kaspersky Total Security จากนั้นไปกดที่ Settings ที่เป็นรูป ฟั่นเฟืองสีเขียว 

Kaspersky Total Security

04.เมื่อเข้ามาหน้าเมนู Settings แล้ว ให้คลิกที่ Protection 

Kaspersky Total Security

05.เข้าหน้าเมนู Protection แล้ว ให้คลิก ปุ่มเขียว ในหัวข้อ Mail Anti-Virus และ AntiSpam เพื่อปิด 

Kaspersky Total Security

06. เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิก Contiune 

Kaspersky Total Security

07. เมื่อทำการปิดแล้ว Mail Anti-Virus และ AntiSpam ปุ่มจะเป็นสีดำ แล้วจะขึ้นว่า Off

Kaspersky Total Security