การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2010


CalDav Synchronizer (Outlook 2010)

วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม OUTLOOK CALDAV SYNCHRONIZER สามารถดูได้จากลิงค์นี้

https://goo.gl/sjT4jY

1.  1 คลิกที่ ปฏิทิน

     2 คลิก CalDav Synchronizerการ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2010

2. 1 คลิกที่ Synchronizer Profile

    2 คลิกที่ + Add New Profile 

    3 คลิก Generic CalDav/CardDAV

    4 คลิก OK

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2010

3. คลิก Show Advanced Settings

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2010

4. 1 กรอก Name 

    2 เลืิอกSynchronize items immediately after change

    3 คลิกเลือกโฟลเดอร์ 

    4 คลิก ตกลง

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2010

5.1 กรอก DAV URL  “ https://d.mailmaster.co.th/caldav/ ”

   2 กรอก  Email Password ของตัวเอง

   3 คลิก Use WebDAV collection sync 

   4 ตั้ง Synchronizer interval (minutes)”เป็น 30

   5 คลิิก Perform synchronization in chunks

   6 จากนั้นกลับมาคลิกที่ Test or discover settings

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2010

6.เลือก โฟล์เดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK 

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2010

7. 1 คลิก OK

    2 คลิกที่ Synchronization now

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2010