การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2016


CalDav Synchronizer (Outlook 2016)

วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม OUTLOOK CALDAV SYNCHRONIZER สามารถดูได้จากลิงค์นี้

https://goo.gl/sjT4jY

1.  1 คลิกที่ ปฏิทิน

     2 คลิก CalDav Synchronizer

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2016

2. 1 คลิกที่ Synchronization Profile

    2 คลิกที่ + Add New Profile

    3 คลิก Generic CalDav/CardDAV

    4 คลิก OK

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2016

3. คลิก Show Advanced Settings

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2016

4. 1 กรอก Name

    2 เลืิอก Synchronize items immediately after change

    3 คลิกเลือกโฟลเดอร์

    4 คลิก ตกลง

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2016

5.1 กรอก DAV URL  “ https://d.mailmaster.co.th/caldav/ ”

   2 กรอก  Email Password ของตัวเอง

   3 คลิก Use WebDAV collection sync

   4 ตั้ง Synchronizer interval (minutes) เป็น 30

   5 คลิิก Perform synchronization in chunks

   6 จากนั้นกลับมาคลิกที่ Test or discover settings

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2016

6.เลือก โฟล์เดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2016

7. 1 คลิก OK

    2 คลิกที่ Synchronization now

การ Sync ข้อมูล Calendar บน MS 2016