กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Distribution List)


กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Distribution List)

1. ไปที่หน้า Address Book 

2. My address books เลือก Contacts

3. คลิกที่ New

4. เลือก Add distribution list

กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Distribution List)

5. ใส่ชื่อ Group Name 

6. ใส่อีเมล ที่ต้องการ เมื่อพิมพ์ชื่ออีเมลแล้ว ให้ Enter อีเมลจะถูกเพิ่ม (ตามรูปตัวอย่าง)

7. เมื่อเพิ่มอีเมลที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Create list

กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ (Distribution List)

เสร็จแล้วกลุ่มรายชื่อ จะปรากฏ (ตามรูป)