บัญชีผู้ใช้ (Account)


 

บัญชีผู้ใช้ (Account)

คลิกที่ชื่อผู้ใช้ แล้วเลือก “My Account” เมื่อเข้ามาจะเห็นเมนู

  1. Profile สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่ของผู้ใช้งาน รวมไปถึง เปลี่ยนแปลง    password การเข้าใช้งานระบบ ,
  2. Setting เป็นส่วนของการตั้งค่าการส่งออก , โดเมน , Unsubscribe , Notification และ การตั้งค่าต่างๆ รวมถึงการตั้งค่าเปลี่ยนภาษา เป็นต้น
  3. Reputation ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการใช้งาน 
  4. Security ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน สามารถแก้ไข Email , Password และ การตั้งค่า Authentication
  5. สำหรับ column ทางขวา จะแสดงจำนวนอีเมลที่สามารถส่งออกได้ รวมถึง Limit Contact