สร้าง Forms


 

สร้าง Forms

          หน้า Forms ประกอบด้วย My Forms จะรวม Forms ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้ และ Gallery Forms รวมรูปแบบ Forms ไว้ให้เลือกใช้งาน

          ด้านบนขวา ปุ่ม Search (สำหรับ ค้นหา  Forms) , ปุ่ม Refresh และ ปุ่ม Create Forms

สร้าง Forms

           เมื่อคลิก Create และจะพบกับเมนูตามนี้

               1. Form สามารถปรับแต่ง รูปแบบ Form (Type) , เปลี่ยนหัวข้อ (Title) , เพิ่ม Description และ เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ                        บริษัท (Personal data disclaimer)

               2. Fields : เข้าไปจัดการ field อื่น ๆ เพิ่มได้ที่ “Manage custom fields”

               3. Options ตัวเลือกสำหรับเพิ่มที่อยู่เว็บไซต์ 

               4. Style ตัวเลือกสำหรับปรับเปลี่ยนสี

               5. Publish ตัวเลือกสำหรับ Copy HTML Code ไปไว้ที่เว็บไซต์

           เมื่อปรับแต่งตามรูปแบบที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้คลิก “Save Form”

           Form ที่สร้างไว้จะถูกเก็บไว้ที่ My Forms