สร้าง Templates


 

สร้าง Templates

       หน้า Templates ประกอบด้วย My Templates เป็น Templates ที่ผู้ใช้ได้สร้างเอาไว้, Gallery รวม Templates Gallery

       เมนู Create template เลือกสร้าง Templates ได้ทั้ง Email designer และ Raw HTML

สร้าง Templates

       คลิกปุ่ม “Create Template” >> เลือกสร้าง Template แบบ “Email Designer”

สร้าง Templates

       เข้ามาแล้วจะเห็นรูปแบบ Template ที่สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเอง ทางด้านขวา จะเป็นแถบเครื่องมือ ประกอบด้วย Layout Design และ Styles

สร้าง Templates

       เริ่มจากเปลี่ยนรูปโดย “คลิกที่รูป” จะมีแถบเครื่องมือให้คลิกที่ “ไอคอนรูป”

สร้าง Templates

       จากนั้น “นำรูปที่ต้องการมาวาง”

สร้าง Templates

       เมื่ออัพโหลดรูปเสร็จ ให้คลิก “Confirm Upload”

สร้าง Templates

       ถัดมาให้ คลิก “Close”

สร้าง Templates

        จะเห็นรูปที่อัพโหลดเอาไว้ 

สร้าง Templates

        นำเมาส์ไว้ไปวางที่รูป แล้วคลิกที่ “Select”

สร้าง Templates

        รูปจะมาอยู่ใน Layout ที่เลือกไว้

        ถัดมา คลิกเลือก Layout ข้อความ, รูป และ ปุ่ม จากแถบเครื่องมือ ด้านขวา แล้วลากมาวางที่ Template ได้ทันที (ตามรูปตัวอย่าง)

สร้าง Templates

        ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขนาดของข้อความหรือตัวหนังสือได้ โดยคลิกที่ “กล่องของข้อความ” จะมีแถบเครื่องมือสำหรับแก้ไขตัวอักษรให้เลือก (ตามรูป)

สร้าง Templates

         ตัวอย่างการเพิ่มปุ่ม (Button) เลือกปุ่ม และนำมาวางที่ Template จากนั้นก็เพิ่มตัวหนังสือ ปรับขนาดตัวหนังสือ โดยคลิกที่ปุ่ม (ตามรูป)

สร้าง Templates

         ตัวอย่าง “Test” มุมมอง สำหรับมือถือ 

         และ กลับไปที่มุมมองแบบคอมพิวเตอร์ คลิกที่ไอคอน “รูปคอม” ด้านบน