สร้างแบบสำรวจ (surveys)


 

สร้างแบบสำรวจ (surveys)

เมนู Surveys มีไว้สำหรับทำแบบฟอร์มเพื่อสำรวจ หาความต้องการ หรือทราบความคิดเห็นของผู้ตอบ

สร้างแบบสำรวจ (surveys)

เข้ามาที่หน้า create survey แล้วให้ใส่ชื่อหัวข้อที่ช่อง Survey name, เลือกวันที่หมดอายุ, สถานะของ Survey

สร้างแบบสำรวจ (surveys)

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ survey ได้ โดยคลิกที่ช่อง “Add query” จะมีแบบ “Question” และ
“Text/Media” (ในตัวอย่าง เลือก เพิ่ม “Checkboxes”)

สร้างแบบสำรวจ (surveys)

จะมีช่องสำหรับคำถามเพิ่มขึ้นมา และมีช่องสำหรับให้กรอกคำตอบ สามารถเพิ่มรูปแบบ หรือข้อคำถามได้มากว่า 1 ข้อ

สร้างแบบสำรวจ (surveys)

หากต้องการแก้ไข คำลงท้าย Survey สามารถแก้ไขได้ที่ช่อง Confirmation

หากข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิก “Save”