วิธีแนบไฟล์ (Attachments)


วิธีแนบไฟล์ (Attachments)

1. เลือก "แนบ"

2. แล้วเลือกที่อยู่ของไฟล์ (ในตัวอย่างนี้จะเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์)

วิธีแนบไฟล์ (Attachments)

3. เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้ว จะปรากฏให้เห็นแบบในตัวอย่าง